We love Grandis - "Grandis - Vẻ đẹp vượt thời gian"

Trị bịnh rung bô của Grandis

  • 2,996
  • 2
Grandis có 1 bịnh rất khó chịu về pô đó là khi được khoảng 50k km thì bầu bô bị rung...


nguyên nhân thì có 2 nguyên nhân
1. lá trong bầu bô bị rớt : gây kêu rất khó chịu
2. pô cạ vào chassi nên khi vòng tua khoảng 1200 thì nghe tiếng rung tè tè... trên đó thì hết...
để trị bịnh này thì có nhiều cách sau khi tham khảo anh Khoa @titi73 và đã thực hiện sau nửa năm trị được bịnh này thì em xin giới thiệu để anh em biết.
1. mở bầu bô để xếp lá lại... tuy nhiên cách trị an toàn nhất là thay bầu mới cho ngon... bầu bô thì có nhiều loại... grandis nên đi đúng bầu không thì thiếu hơi khi chạy nhé... một số anh em đi bầu camry 3.0... em thì thấy thay bầu giống hãng sản xuất cho grandislà chắc nhất.
2. với bịnh rung khi tua 1200 thì nên độ lại cổ bô với ruột gà như hình dưới .... xe em làm nửa năm nay đi êm hẳn.... và em tin với cách này thì bầu bô sẽ xài lâu hơn nữa... xe em 55k...

ổn áp chỉnh lưu điện cho xe

  • 6,063
  • 9
một số anh em sử dụng một thiết bị ổn áp có tên là mega RaiZin, được nhập từ nhật về và thử sử dụng thì cho thấy rằng tăng công suất động cơ, điện ổn định, ánh sáng đèn sáng hơn. nghe nhạc hay hơn... mình lấy làm lạ .
quái có 1 cái cục vậy mà gắn vào bình thì làm được nhiều thứ thế à


chẳng thể nào tin nổi!!!!

thôi thì đi tìm hiểu thử thì
Giới thiệu tại Thành viên mới nhất và tiên tiến MOST trong tại The RAIZIN gia đình của Premium mẫu của chúng tôi Sản phẩm của "Mega-RAIZIN" hay "Purple Razin" Sinh VÀO LineUp Những hoạt động từ năm 2003 đã Won Khen ngợi từ tại Thế giới qua cho ITS chất lượng và nâng cao hiệu suất đã được chứng minh. Bằng cách tăng khả năng ngưng tụ và thông qua cải thiện-ments thực hiện để mạch không chỉ đã ổn định điện áp được tăng cường nhưng mới được cải thiện đo điện áp của chúng tôi có nghĩa là cải thiện cung cấp...

Lên 2011 cho grandis

  • 18,212
  • 33
grandis 2011 có 2 điểm khác biệt cơ bản là cái cản trước có thêm miếng ốp , và viền nẹp hông

trong hãng thì nội cái mỏ trước thôi thì đã lấy mất 5 chai... chả đáng...
lại máu nổi lên nữa thế là đi tìm chổ làm cái này hôm nay lấy được cái mẫu rồi nè
Giải pháp Lên 2011 đã gần xong
image.jpg
image.jpg


Đay là nẹp hông được báo 700k chưa sơn... Theo mình là giống 90% . Ai thích thì đặt, ko thì ra cường nga mua nẹp có crome sẳn rẻ hơn... Em thì ko chơi cái này dù cũng thêm phụ phí cho làm khuôn.Còn đay là cái mong đợi nhất...