Nẹp chân kính trước

Nẹp chân kính trước là món dễ mất , hàng mới giờ khó kiếm và đặt hãng thì cũng cả cây dài luôn. Hàng cũ giờ cũng chai rồi và cũng không rẻ
thấy thế nên em đặt gia công bên này y chang In mà chất liệu silicone bao bền và đep
Giá 700 cặp hơi cao nhưng vì tiền khuôn hơi cao nên đành chịu
Anh em nào mất có thể liên hệ em
Phan 098339.33.39
08020640-0B3A-4BCC-AD51-8F15B753EC1C.jpeg
ECBEE662-779C-4E4E-9477-D810E2D7EBDD.jpeg
36421456-45C9-47A1-9995-52F02BD64F49.jpeg
5BF20EA8-AD60-48BC-918B-E4A005ADE2D2.jpeg
 

Bình luận