Nắp xăng grandisvietnam

Lại tiếp tục chế version 2 của ốp nắp xăng do phan Thanh hỗ trợ.
Bà con xem coi được ko nhé
Viền trong mình có thể cách điểu bằng carbon hay gì đó cho nổi lên tí
63827F06-3005-4164-BE24-241D09DEEE8C.jpeg
953976ED-C4EE-4AE1-BF76-04037F94711F.jpeg
FBB05842-BB13-4A1D-A6A0-AF6765173B1E.jpeg
A9AB04AC-C6D9-46F8-8BA4-88DE1A830117.jpeg
8FA1EC4C-8DB5-4F97-AE91-02E6A699ACAE.jpeg
FCC688D7-CD7D-4C5D-A627-2D0D2FEAC721.jpeg
 

Bình luận