Nép inox viền cốp

2007e có viền nhựa xi crome... tuy nhiên lâu ngày nhựa lão hoá ko còn đưpj nữa... anh em thì cũng muốn lên trang điểm cho dẹp. Anh thanh dân inox làm giúp đây
BD062618-38A5-4917-AD70-7502F94DCC88.jpeg

Chất liệu thì inox cắt cnc
7BF48762-F331-404D-861E-62B046D3EF99.jpeg

Thấy đẹo em cũng làm 1 miếng đua đồi dù xe em đã có ốp gt của nhật rồi. Dán chồng lên luôn
F4D89B1B-32FB-45CC-8E2B-72D5E6968DE1.jpeg

2F301190-84D2-40B3-ADEF-F1ACC3C0128D.jpeg

Hài lòng
 

Bình luận