Lên nút chỉnh ghế phụ

Em lại plug and play...
Lên ghế điện nhưng nhiều khi người ngồi sau hay tài xế muốn chỉnh ghế cho bên phụ cực quá nên cuối cùng phải lên... biết là có nhiều cách chơi, nhưng em là phải plug and plaay mới chịu. Chơi sao mà dân nghiệp dư cũng chơi được...
cám ơn anh Nguyen Viet Thinh làm trước đã cho em mạch điện để em đi dây đở khổ... cám ơn Nguyen Hoa Anh chuyên gia ghế điện đã chụp tỉ mĩ để mua đồ không bị sai...
p/s em chọn chổ gắn nút hơi sai lầm tí. Nhưng đã cắt da là không trả về được. Ae nào lên thì cho xuống dưới đường chỉ sẽ hay hơn... em vì sợ vướn caia gât tay mag làm khó mình mà ướm thử thì ko vướn mới tức... thôi thì đi trước có vấp anh em đi sau đở khổ.
6431588A-CBC4-431F-B026-CF217C1A549E.jpeg
15FB3A46-CFCF-47B0-99E5-B96DC0D29AAD.jpeg
B081D8AC-E766-4550-9F41-71765130FA28.jpeg
61CD9F19-96CD-4758-8F43-004B4369D53B.jpeg
83FB2AB7-8322-4E56-84CC-8D3531E3CDB9.jpeg
EA422E01-9C9B-46EA-9C87-5C71C7EBFD5F.jpeg

Thôi thì có sao khoe vậy nhé dịch quá xũng làm này làm nọ tí...
Chuẩn bị lên thớt nhé Quang Trung Huy Huynh
 

Bình luận