KHỬ NHIỄU AUDIO VÀ RADIO CỦA XE GRANDIS

KHỬ NHIỄU AUDIO VÀ RADIO CỦA XE GRANDIS

Cái gì không biết thì tìm hiểu, cái cục vuông vuông nhỏ nhỏ bên cạnh cục cảm biến cốt cam, em ko biết là gì, tác dụng ra sao. Hỏi lòng vòng cũng ko có lời giải đáp nên e đã tìm hiểu và biết được nó là cái tụ điện khử nhiễu cho audio và radio. Nguồn nhiễu ở đây là hệ thống đánh lửa, dynamo máy phát điện.
IMG_8667.JPG


Trong quá trình tìm hiểu thì em phát hiện ra là dynamo máy phát của xe grandis cũng có tụ khử nhiễu, nhưng xe grandis vn đã bị cắt cái tụ này.
IMG_8668.JPG

Tụ điện vuông vuông (0.5 microfara) trong hầm máy khử nhiễu do hệ thống đánh lửa gây ra. Tụ điện tròn ở máy phát khử nhiễu do máy phát điện gây ra (tụ tròn này e đoán là 2 microfara)
 

Bình luận