baga nóc ngang cho Grandis

Grandis 2005 thì thanh ngang trên ba ga rất dễ vì ba ga nó nổi gắn được nhiều kiểu
2005.jpg


tuy nhiên từ 2008 trở lên baga chìm nên rất hiếm kiểu để có thể gắn được . và đây là 1 kiểu anh em đã gắn anh em xem tham khảo nhé..
hàng
noc20093.jpg

hàng này nhôm đúc toàn bộ nên giá mắc hơn.... 1 bộ 2 thanh ngót nghét 3tr
noc20092.jpg


mắc không các bác
noc20091.jpg


ps đây là hình trên xe Anh Huy Nguyễn Nha trang
 

Bình luận