cambienoxy

  1. chopbu

    ""Vẻ đẹp vượt thời gian"" sau 15 năm của một thành viên đam mê Grandis

    "VẺ ĐẸP VƯỢT THỜI GIAN" SAU 15 NĂM CỦA MỘT THÀNH VIÊN ĐAM MÊ GRANDIS Gặp gỡ anh Hoàng vào một chiều mưa, một thành viên đam mê Grandis không phải vừa, người đang sở hữu chiếc mitsubishi Grandis 2005 với màu xanh vỏ dưa hơi hiếm, ngồi trao đổi đam mê với anh về dòng xe này mình hiểu thêm...